Kapat
Gizli Dünya Gerçekleri 186 kişi indirdi 0

Cengizhan Türk Mü,İslam Düşmanımı ?

200px-Genghis_Khan

Türkler ve Moğollar

Hunlar, Milattan Önce 200’lü yıllarda bir Proto-Moğol kabilesi olan Yüeçiler’i mağlup ederek Batı’ya sürmüşlerdi. 155 yılında ise bir başka Proto-Moğol kabilesi olan Siyenpiler, bu sefer Hunlar’ı mağlup ederek Orhun bölgesinde hâkimiyeti ele geçirdiler.

Türklerle Moğollar arasındaki mücadele Göktürkler devrinde de devam etti. Cengiz Han tarih sahnesine çıkana kadar üstünlük çoğunlukla Türkler’in elindeydi.

13. yüzyılın başlarında ortaya çıkan Cengiz Han, Moğol kabilelerinden sonra çevredeki diğer bozkır milletlerini de hâkimiyetine almaya başlamış, Kırgızlar, Karluklar, Uygurlar, Hıtaylar ona bağlılıklarını arz etmişlerdi. Cengiz Han, Moğol adını taşıyan bir kabileden geldiği için bu isim aynı dili konuşan diğer boyları da içine aldı ve Cengiz Han’la birlikte Moğollar tarih sahnesine bir millet olarak çıktılar.

Cengiz Han, 1219’da yerleşik bir Türk devleti olan Harezmşahlar’ın üzerine yürüdü. Bu devletin Semerkant, Buhara, Nişabur, Otrar, Herat, Gürgenç, Merv gibi şehirlerini ele geçirip, bir milyondan fazla insanı katletti. Moğollar bazı şehirlerde insanların yanı sıra kedi ve köpekleri bile öldürdüler. Cengiz’den kaçan Harezm Türkleri’nin bir kısmı Anadolu’ya kadar gelmişlerdir.

Moğollar Türk müdür?

Deguignes, Zeki Velidi Togan gibi bazı tarihçiler Türkler’le Moğollar’ın kardeş kavim olduğunu ve aynı ırkın iki esas kütlesini oluşturduklarını ileri sürerler. Togan, Cengiz’in Türk kökenli olduğunu da iddia eder. Bu görüşe en sert tepki tarihçi İbrahim Kafesoğlu’ndan gelmiştir.

Kafesoğlu’na göre her iki milletin belirli bir tarihten sonra, aynı coğrafyada faaliyet göstermeleri ve atlı göçebe kültüre mensup olmaları sebebiyle kültürel ve sosyal benzerlikleri bulunmaktadır.

Ancak her iki ırkın fiziksel görünüşleri ve dilleri farklıdır. Kafesoğlu, Cengiz Han’ın da Türk kökenli olmadığını, ırken Moğol olduğunu ortaya çıkarmıştır. Moğollar ve Cengiz Han, Türk değillerdir.

Ayrıca Cengiz Han’ın Türk olduğuna dair bir kaynak> http://www.frmtr.com/garip-olaylar/3856042-cengiz-han-kimdir-gercekten-acimasizmidir-cengiz-hanin-mezarinin-laneti.html

PEKİ YA CENGİZHAN TÜRK MÜ ? YADA MÜSLÜMAN MI SORUSUNA CEVAP:

http://www.youtube.com/watch?v=zhqIGzveh9s

KONUYA HER NE KADAR CENGİZ HAN TÜRK DEĞİLDİR GİBİ BAKILSADA AMACIMIZ OBJEKTİF DAVRANMAKTIR

 

 

Şifre İsteyen Rarlar için Şifreler: "intifada1453" veya "intifada1453tr"