Kapat
Full Programlar 232 kişi indirdi 0

Maple Full 2015.1 32×64 bit indir

Maple indir

Maple Full 2015.1 32×64 bit indir

Maple2015.1, genel amaçlı matematiksel problem çözüm yazılımları içinde dünyaca en güvenilen yazılımın son sürümüdür. Üniversiteler, kolejler, araştırma enstitüleri ve şirketlerce geniş çapta kullanılan Maple, matematiksel kavramları görselleme ve araştırmada, aplikasyonlar hazırlamada ve internet üzerinden matematik bilgilerini paylaşımda geniş çözümler sunar. Maple Application Center™ Math Applications, Resources, Tutorials and More – Maple Application Center – Maplesoft alanındaki binlerce ücretsiz ek paketler ile birleştiğinde, Maple 12 yazılımı profesörler, araştırmacılar, bilim adamları, mühendisler ve öğrenciler için en esnek analitik araç haline gelir.

 • Maple’in gelişmiş arayüzü sayesinde öğrenme süresi diğer matematik hesaplama yazılımlarına göre çok daha kısalıyor. Akıllı doküman ortamı ile hesaplamalar, açıklayıcı bilgiler ve matematik, grafikler, imajlar ve sesler bir arada kullanılabiliyor.
 • Maple, kapsamlı bir matematiksel çözüm kütüphanesi, interaktif gösterim, hızlı aplikasyon geliştirme için güçlü bir programlama dili, teknik dokümanlar ve web sayfaları oluşturmak için zengin bir ortam ve Maplets™ aracılığı ile özel grafik arabirimler geliştirme imkanları sunar.

Bu Sürümdeki Yeni Özellikler Arasında:

Güçlü Matematiksel Hesaplama Motoru

 • Maple ile gelen yeni ve kapsamlı matematik fonksiyonları sayesinde model çözümleme ve problem analizi çok daha kolay. Grafik teorisi, fizik, diferansiyel geometri, gerçek kök bulma ve Groebner Motoru, Verimlilik alanlarında yeni fonksiyonlar bulunur.
 • El yazısı tanıma paleti ile yazdığınız matematik sembollerini kullanma becerisi.
 • Denklem düzenleyici; standart matematiksel gösterimde, matematiksel ifadeleri kağıt üzerine yazar şekilde oluşturma.
 • Doküman modu; komut satırlarından uzak, yeni bir çalışma ve problem çözüm ortamı.
 • İstatistiksel verilerinizle çalışmalarınızda daha kapsamlı çözümler: İstatistiksel Proses Kontrol.
 • Optimizasyon paketi ile sayısal problem çözme becerileri gelişti
 • İleri modelleme aplikasyonları için diferansiyel cebrik denklem (DAE) çözücü
 • Sözlük: 5000’in üzerinde terime ulaşın, açıklamalarını görün
 • Mathematica dosyalarını dönüştürebilme
 • Gelişmiş Java™-tabanlı grafik arabirim
 • MATLAB® ve Visual Basic® için yeni kod oluşturucular
 • Öğrenciler için yeni öğrenme paketleri: kalkülüs
 • OpenViz® grafikler
 • NAG® sayısal çözüm kütüphanesine yeni eklemeler
 • ve birçok matematiksel yenilikler…

Dünyanın En Güçlü Hesaplama Sistemi :

 • Diferansiyel denklemlerde net çözüm
 • Büyük ve karmaşık sistem optimizasyonu
 • Sembolik Hesaplama ve denklem çözümleme
 • ODE ve PDE çözümlemeleri
 • Lİneer Cebir
 • Birim ve boyutlarla hesaplama
 • 13000 in üzerinde bilimsel sabit tanımlı

Yeni Paketler

 • Optimizasyon: optimizasyon problemlerinin çözümünde sayısal metodlar, lineer, non-lineer çözümler
 • Mantık: çift değerli boole mantığı kullanarak ifadeleri kullanma ve dönüştürme
 • Kök Bulma: sayısal olarak ifadelerin köklerini bulmada yeni fonksiyonlar
 • LRE: lineer tekrarlanan denklem çözme
 • Fark denklemleri: lineer q-fark denklemleri
 • Eşitsizlikleri çözümü: tek ve çok değişkenli denklem sistemleri çözümü

Diğer Yazılımlarla Bağlantı – Paylaşım:

 • Mathematica® dosyalarını Maple çalışmasına dönüştürebilme.
 • MATLAB® ve Visual Basic® için yeni kodlar ve ayrıca Java™, C, Fortran kodları oluşturarak Maple’ın birçok diğer yazılımla konuşabilmesini, veri aktarmasını sağlayabilirsiniz.
 • Microsoft Office 2000 ve Matlab: Maple içinden bir çalışmanızı eposta ile gönderebilme,
 • Çalışmanızı MS Word 2000 biçimine dönüştürebilme,
 • Matrisleri Matlab’e aktarabilme, Matlab fonksiyonlarını çağırabilme,
 • Excel 2000 içinden Maple 8’i çağırabilme:
 1. Maple yazılımı Microsoft Excel ile direkt bağlantı kuruyor. Bu bağlantı ile tanıdık Excel tablosu içinde Maple kullanarak sembolik, sayısal ve grafik analiz gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca dıştan rutinler ve link edilebilir, kütüphaneler kullanarak Maple içinde diğer yazılımlardan veri okuyabilirsiniz. Maple 12 çalışmalarınızı RTF formatında saklayarak MS Word’e de aktarabilirsiniz.

Programlama :

 1. OPEN MAPLE ile artık Maple’ın matematiksel kütüphanesine dışarıdan başka yazılımlardan ulaşabilirsiniz. Örnek olarak OPEN MAPLE aracılığı ile C veya Visual Basic içinde yazılmış veri tabanı yazılımları ile Maple 10 veri analiz rutinlerine ulaşabilirsiniz.

  Maple Kütüphane Arşivi: Maple kütüphanesinin tüm bileşenleri şimdi tek bir dosya içine kaydedilebiliyor.
  Debugging: eğer bir hesaplama durdurulamıyorsa, matematik motorunu tekrar başlatma seçeneği vardır.
  MapleNET: oluşturulan Maplet aplikasyonları MapleNET içine yerleştirilebilir.
  Yeni aplikasyonlar geliştirmek için geniş programlama seçenekleri her zaman Maple’da mevcut idi. Maple 12 ile çok daha fazla programlama fonsiyonlarına ve diğer programlama dillerinde yapılamayacak oldukça ileri programlama tekniklerine sahip olacaksınız.

Internet Üzerinden:

 • TCP/IP soketlerinden web bağlantısı
 • MathML 2.0 uyumlu
 • HTML ve XML olarak aktarabilme

Öğretimde :

 1. Yeni Öğrenci paketleri ile matematik ders konularını pekiştirin:
 • Sözlük: 5000’in üzerinde matematiksel ve mühendislik terimi ve açıklamalarına ulaşın. 300’ün üzerinde grafiksel gösterim, arama ve dizin…
 • Lineer Cebir Paketi: etkileşimli öğreticiler, vektör, matris yöntemleri, grafiksel gösterimler
 • Türev, integral ve limit problemlerinde size yol gösterir
 • Fonksiyonları grafiklerinde eğriliği, kritik noktaları, v.b gösterir
 • Yüzeyler ve 3-Boyutlu geometrileri çizer
 • Taylor serilerini, Newton Metodlarını ve fark bölümlerini açıklar/gösterir
 • Maplets‘i kullanarak matematik ve fen dersleri için interaktif öğretici paketler yaratabilirsiniz.

Diğer Başlıca Özellikleri :

 • NAG lineer cebir çözücüsü : 100’ün üzerinde matris hesaplama fonksiyonu .
 • MS Excel ile direkt bağlantı.
 • Yeni proglama seçenekleri : Jenerik algoritmalar,kişisel paketler yaratın.
 • Yapılandırılmış Veri İzleyici : Büyük matris ve vektörleri inceleyin,düzenleyin.
 • Gelişmiş Matematik Fonksiyonları : Adi ve kısmi diferansiyel denklemler için gelişmiş fonksiyonlar; devamsızlıklar, tamsayı ve quintic çözüm fonksiyonları.
 • Grafik ve Görselleme : Açıklama,çok satırlı başlık ve düşey aks etiketleri kullanabilirsiniz.
 • WMF, BMP, POV-Ray, DXF formatlarında grafik yazdırabilirsiniz.
 • Maple Hesap Tablosu Seçeneği : Matlab, ASCII, Matrix Market verilerini Maple hesap tablosuna okuyabilirsiniz.
 • Dökümantasyon : Sayfa numaraları yerleştirme, sayfa bölme, sayfa düzenleme, hiperlink bağlantı oluşturma seçenekleri, RTF formatında çalışma dosyanızı saklama /açma, girdi/çıktı ve grafik alanları oluşturma seçenekleri.
 • Lineer, nonlineer sistem çözümü
 • Adi ve kısmi diferansiyel denklemler
 • Diferansiyel, integral, limit ve seriler,integral ve discrete transformlar, piecewise-tanımlı fonksiyonlar
 • Döküman içinde 2-3 boyutlu grafik, Animasyon
 • Gelişmiş word-processing, çok döküman açabilme, outline şeklinde açılır/kapanır bölümler
 • Procedural programming, debugger, library archives, open source code
 • C benzeri girdi ve çıktı, Fortran ve C kodlarına ve LaTeX’e aktarabilme
 • Dökümanlar arası hiper-bağlantı
 • Combinatorial Structure yaratma ve değiştirme
 • Eşitsizlik sistemleri çözme ve görüntüleme
 • Cebrik ifade içeren karmaşık problemlerin çözümünde yüksek doğrulukta ve istenilen hassaslıkta nümerik hesaplama ve matematiksel görüntüleme
 • Grafik kütüphanesi ile fonksiyonları görüntüleme
 • Finansal hesap fonksiyonları ve birçok yeni özellik…
Şifre İsteyen Rarlar için Şifreler: "intifada1453" veya "intifada1453tr"
Maple Full 2015.1 32×64 bit indir
Maple Full 2015.1 32×64 bit indir