Kapat
Genel 69 kişi indirdi 0

Osmanlı Marşları- Gafil Ne Bilir

Gâfil ne bilir neş’ve-i pür-şevk-i vegâyı
Meydân-ı celâdetteki envar-ı sefâyı
Merdân-ı gazâ aşk ile tekbir tekbirler alınca
Titretti yine, rû-yı zemin arş-ı semâyı.
Allah yolunda cenk edelim şân alalım şan
Kur’an’da vaadediyor Hazret’iYezdan.

http://www.youtube.com/watch?v=eWr9qgimuuA

Şifre İsteyen Rarlar için Şifreler: "intifada1453" veya "intifada1453tr"